IMG_1581.jpg

Hanna Kihlberg

Jag tog logopedexamen vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg år 2006 och har sedan dess

arbetat huvudsakligen inom sjukhusvärlden. Jag har många års erfarenhet av att möta och

coacha personer med skiftande typer och grader av talbesvär. Att vara med och underlätta

för någon som har utmaningar med sitt tal gör mig engagerad och glad, därför brukar det

också bli resultat.


Telefon: 0739-188720

info@logopedhanna.se